3 trụ cột chính cần giải quyết của làm SEO

3 trụ cột chính cần giải quyết của làm SEO là:

  • Bảo mật (SSL / TLS) – Security
  • Tốc độ trang web – Site Speed
  • Thu thập thông tin – Crawlability

Bảo mật (SSL / TLS) – Security

Biểu tượng khóa màu xanh lá cây trong trình duyệt quan trọng hơn bao giờ hết.

Vào cuối năm 2017, Google bắt đầu đánh dấu các trang web là không an toàn nếu thông tin trao đổi giữa máy chủ và trình duyệt của người dùng không được mã hóa.

Nếu trang web của bạn không an toàn, Google sẽ không chỉ phạt bạn bằng cách giảm xếp hạng của bạn, mà người dùng có thể cảm thấy không an toàn khi truy cập hoặc gửi biểu mẫu trên trang web của bạn.

Việc bảo vệ trang web của bạn bằng chứng chỉ SSL chưa bao giờ dễ dàng hơn hoặc ít tốn kém hơn.

Tốc độ trang web – Site Speed

Bạn có thể đã nghe thống kê này trước đây: Đối với mỗi giây thêm của thời gian tải, một trang web mất 7% chuyển đổi.

Khi mọi người ở trên Google, họ đang mong đợi câu trả lời nhanh (đặc biệt là trên thiết bị di động) và nếu bạn có thể cung cấp cho họ, bạn sẽ được thưởng một cách hào phóng.

Nhận thấy điều này, vào tháng 4 năm 2018, Google đã triển khai mobile-first indexing trên thiết bị di động cho từ khóa, vào tháng 7 năm 2018, chúng làm cho tốc độ trang web trên thiết bị di động trở thành yếu tố xếp hạng.

Thu thập thông tin – Crawlability

Google’s spider đi qua trang web của bạn bằng cách sử dụng các liên kết mà nó tìm thấy trên mỗi trang. Bạn có thể giúp các spider làm công việc của mình bằng cách cho nó một lộ trình (aka sitemap của bạn) để làm theo.

Nếu trang web của bạn có các trang bạn không muốn Google liệt kê, chẳng hạn như trang đăng nhập hoặc tài liệu nội bộ, bạn có thể yêu cầu tránh các thư mục hoặc loại tệp đó.

Hai tệp cung cấp cho bạn sức mạnh để kiểm soát Google là:

Tệp Sitemap.xml
Tệp Robots.txt

Liên kết bị hỏng – Broken Links

Bây giờ, hãy giả vờ rằng spider đang vui vẻ dệt theo cách của mình thông qua sơ đồ trang web kết nối các trang của bạn. Nếu nó tìm thấy một liên kết bị hỏng trên hành trình của nó, nó sẽ lưu lỗi đó và đánh dấu nó là “trang 404 không tìm thấy”.

Nếu bạn có quá nhiều 404, Google có thể giảm giá trị trang web của bạn và giảm số lượng lưu lượng truy cập mà nó gửi theo cách của bạn.

Hãy sửa lỗi cho 404 để chuyển hướng các liên kết trỏ đến “trang không tìm thấy” đó đến các trang trực tiếp khác trên trang web của bạn.

Bảng điều khiển tìm kiếm của Google cung cấp báo cáo lỗi liệt kê các trang này cho bạn.

Trích nguồn Why Ignoring SEO Basics Can Kill Your Traffic By 94% (And What to Do If It Happens)

One comment

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *