Email Marketing vs Email Spam

Hiện nay trên thị trường các khái niệm email marketing vs email spam đang bị nhầm lẫn. Chúng tôi chưa nói đến mục đích của việc gửi mail. Ở đây chúng tôi phân tích làm cách nào để phân biệt đâu là email marketing và email spam cho người làm marketing hiểu bản chất vấn đề và áp dụng sao cho đúng cách.

Khi có một tập email nào đó mà không được sắp xếp cụ thể theo công việc, độ tuổi, giới tính, sở thích, lĩnh vực quan tâm… Tất các email này được nhập vào tool nào đó rồi thực hiện hành vi gửi hàng loạt thì đó là email spam cấp độ 1. Nếu trong nội dung email không cho phép người dùng có thể clean mail trong tập email thì đó là email spam cấp độ 2. Nếu người nhận mail nhận được 30 – 40 mail với nội dung không ấn tượng trong 1 tháng thì đó là email spam cấp độ 3. Cấp độ tăng dần tỷ lệ với mức độ nghiêm trọng phản cảm của người dùng và được cho vào black list.

Một tập email được chọn lọc cụ thể và được sắp xếp theo đối tượng với những thuộc tính như nói ở trên là cần thiết cho hoạt động email marketing đúng tiêu chuẩn. Thường thì email phải được lấy từ chiến dịch marketing sau khi người dùng đi vào những vùng nhất định. Họ đọc và tìm hiểu thông tin sau đó đăng ký email gửi đến hệ thống dữ liệu của chiến dịch. Hoạt động gửi mail cho những người dùng này ngay sau đó gọi là Opt-in Email Marketing. Trong nội dung của những email này sẽ cho phép người dùng clean mail nếu cảm thấy nội dung không có ích hoặc không phù hợp với họ. Để giữ được người dùng thì marketer cần chuẩn bị các email có nội dung độc đáo và phù hợp với các đối tượng này. Khi đó tỷ lệ mở (open rates) và tỷ lệ click (CTR) của email sẽ tăng trưởng tích cực.

Cần đặt ra các tiêu chí để kiểm soát chiến dịch email marketing như sau:

  • Tỷ lệ mở 30% – 40%
  • Mỗi tuần gửi 3 – 4 email có nội dung chất lượng
  • Có chiến lược click cụ thể (click strategy)
  • Tỷ lệ click 30% – 40% trên tổng số nút/liên kết kêu gọi hành động
  • Theo dõi tỷ lệ mở trong tuần, tháng
  • Theo dõi tỷ lệ click trong tuần, tháng
  • Có chiến lược nội dung cụ thể (content strategy)
  • Đứng ở vị trí người nhận để nói không với email spam
  • Theo dõi tỷ lệ clean mail. Yêu cầu < 5%
  • Đối với chiến dịch có điền form và bán hàng cần theo dõi tỷ lệ điền form và tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng

Bạn muốn nhận một email có nội dung hay thì hãy làm điều đó với người dùng.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *