Giới thiệu

MIFA Corp là Full Service Digital Agency. Chúng tôi có các brand chính:

Mifa Media là Social & Digital Agency. Có thế mạnh hoạch định chiến lược tổng thể digital marketing. Sử dụng các channels cốt lõi và phù hợp để tối ưu thực thi các chiến dịch.

SEO Metrics là Công cụ có thế mạnh phục vụ cho xây dựng Website, dịch vụ SEO và quảng cáo Google Adwords. Ngoài ra, chúng tôi có sử dụng nhiều công cụ tối ưu khác.

Mifa Digital Blog là Nơi chia sẻ kiến thức và tài nguyên về Brand Marketing, Content Marketing, Social Marketing, Digital Marketing.

Mifa Gram – Brand Strategy và Identity Design và DIGITALWORKS – Marketing Academy là hai brand chúng tôi đang xây dựng.

Hotline: 0943 339968

FB page: Mifa Media

We love digital

We’re experts in brand building experiences and results driven marketing