Google cập nhật BERT tối ưu kết quả tìm kiếm

Sau 4 năm Google có một cập nhật lớn cho thuật toán xử lý tìm kiếm. Google cập nhật thuật toán BERT tối ưu kết quả tìm kiếm (SERPs). RankBrain cập nhật lần đầu tiên năm 2015 cho giải pháp thấu hiểu nội dung và truy vấn tìm kiếm.

BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) ra đời dựa trên xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP, natural language processing) và bổ trợ cho RankBrain ở những truy vấn khó. Cả RankBrain và BERT sẽ hỗ trợ Google Search Engine trả lại kết quả phù hợp nhất cho người dùng. Theo Google thì 10% kết quả tìm kiếm bị ảnh hưởng bởi cập nhật BERT.

Như vậy BERT có thể tìm ra những nội dung bấy lâu nay chưa dược hiển thị phù hợp với những truy vấn khó. Mọi nội dung đều có ích nếu viết chuyên sâu về một chủ đề rõ ràng và đem lại giá trị cho searchers. BERT được áp dụng cho ngôn ngữ Tiếng Anh đầu tiên. Sau đó sẽ cập nhật cho các ngôn ngữ khác.

Nhà phát triển SEO có thể sử dụng công cụ tối ưu hóa website để phân tích từ khoá phù hợp cho nội dung. Những nội dung tuyệt vời sẽ được Google ưu tiên xếp hạng cao nhất trong kết quả tìm kiếm. Google cũng cho biết đã ngừng index nội dung flash trên website và khuyến cáo nhà phát triển chuyển nội dung flash sang html5. Adobe tiếp tục hỗ trợ các sản phẩm flash đến tháng 12 năm 2020.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *