Kế hoạch quảng cáo không phải là kế hoạch marketing

Kế hoạch quảng cáo không phải là kế hoạch marketing

Làm thế nào để giáo dục người làm nghề hiểu là kế hoạch quảng cáo không phải là kế hoạch marketing? Câu trả lời đưa ra hết sức đơn giản là người yêu cầu cần nói rằng: Hãy lập cho tôi một kế hoạch quảng cáo? Hoặc hãy lập cho tôi một kế hoạch marketing? Khi đó người yêu cầu nhận về một kết quả rõ nét nhất là say yes hoặc say no.

Kế hoạch quảng cáo là danh sách liệt các hình thức quảng cáo được booking bao gồm các thông tin cơ bản: Hình thức quảng cáo (CPM, CPC, CPA…), loại quảng cáo (Leader board, medium banner…), ngày bắt đầu, ngày kết thúc (có thể không có ngày kết thúc khi mua theo sản lượng của hình thức quảng cáo), Số lượng đạt được…

Kế hoạch marketing không phải là kế hoạch quảng cáo mà nó rộng hơn kế hoạch quảng cáo. Để lập được kế hoạch marketing hãy tham khảo cách lập kế hoạch marketing đầy đủ mà chúng tôi đã đưa ra trên trang thông tin marketing InboundLand. CMO hoặc Marketing Manager là người duyệt kế hoạch marketing này theo từng đầu mục cụ thể. Qua đây cần rõ ràng việc một người làm quảng cáo thì có thể gọi là người làm marketing, nhưng người lập kế hoạch quảng cáo khác với người lập kế hoạch marketing.

Khi đăng tuyển nhân sự làm marketing chúng tôi luôn ưu tiên những ứng viên có khả năng lập kế hoạch marketing bài bản và đầy đủ. Những ứng viên này sẽ có nhiều góc nhìn mới mẻ về thị trường và sản phẩm…

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *