Lỗi trùng lặp nội dung SEO nghiêm trọng nhất

Lỗi trùng lặp nội dung SEO khiến cho nội dung mất đi tính độc nhất. Thậm chí nội dung bị nghi ngờ là sao chép có chủ ý. Nội dung là vua nên việc tạo ra nội dung SEO độc nhất rất quan trọng. Theo đó SEMrush Site Audit rà soát nội dung của trang web và đưa ra 3 tiêu chí đánh giá nội dung:

  • Errors là vấn đề nghiêm trọng nhất trên trang web của bạn
  • Warnings đại diện cho các vấn đề nghiêm trọng trung bình
  • Notices được coi là ít nghiêm trọng hơn, nhưng vẫn sẽ có trạng thái đề xuất

Các vấn đề trùng lặp nội dung SEO bao gồm: trùng lặp nội dung bài viết, trùng lặp thẻ tiêu đề, trùng lặp mô tả meta đều được coi là Errors (lỗi), nghĩa là nghiêm trọng cần ưu tiên giải quyết. Chỉ riêng trùng lặp nội dung ở thẻ tiêu đề và thẻ H1 được coi là Warnings (cảnh báo). Chúng tôi có đề cập chi tiết vấn đề này ở bài viết 11 vấn đề và lỗi SEO on-site phải tránh. Bài viết này có bao gồm inforgraphic được thiết kế bởi Red Web Design. UberSuggest của NeilPatel cũng đề cập 3 tiêu chí tương tự này ở tính năng Site Audit.

Trong quá trình phát triển dự án, các SEO Specialist rất hay quên điền nội dung mô tả meta, nhưng may mắn thay việc thiếu nội dung mô tả meta chỉ được coi là Warnings. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến cáo nên điền đầy đủ mô tả meta thì Google sẽ index và xếp hạng bài viết tốt hơn. Thêm nữa khi đã quên điền meta thì sau này rất khó kiểm soát nội dung.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *