Những thông tin mà doanh nghiệp cần cung cấp để có profile hoàn thiện

Chúng tôi đưa ra bản brief thiết kế profile cho doanh nghiệp và đề xuất doanh nghiệp cung cấp đầy đủ thông tin để có một profile hoàn thiện.

Những thông tin chủ yếu bao gồm:

  • Hình ảnh đầy đủ của doanh nghiệp. Tập hợp những hình ảnh đã có gần nhất của doanh nghiệp. Nếu thiếu ảnh thì chúng tôi sẽ cho thợ ảnh đi chụp tại doanh nghiệp.
  • Logo nhận diện có chất lượng hỉnh ảnh cao vì nó được sử dụng trong hầu hết các trang của profile. Đặc biệt trong trang bìa và trang cuối.
  • Hình ảnh ban giám đốc rất quan trọng và phải được cập nhật mới nhất.
  • Đội ngũ nhân viên cần ăn mặc đồng phục công sở và có đeo huy hiệu logo của doanh nghiệp. Trang phục, đầu tóc và nụ cười thể hiện phong cách làm việc chuyên nghiệp.
  • Bố trí cấu trúc doanh nghiệp theo cơ sở vận hành hiện tại của doanh nghiệp. Tránh trường hợp doanh nghiệp làm nhiều dịch vụ nhưng không biết bố trí thông tin thế nào trong quyển profile.
  • Thu thập các nội dung đầy đủ theo cấu trúc brief thiết kế profile doanh nghiệp mà chúng tôi cung cấp cho doanh nghiệp. Đây là khung sườn mà doanh nghiệp cần dựa vào để cung cấp thông tin.
  • Check list thông tin lần cuối trước khi đưa vào thiết kế quyển profile để tối ưu quá trình chỉnh sửa, đảm bảo đúng deadline yêu cầu.

Profile là văn bản brand marketing nên doanh nghiệp cần lưu ý hoàn thiện chuyên nghiệp nhất.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *