Mifa Digital website bất động sản đẹp

Những website bất động sản đẹp và đã đạt tiêu chuẩn thẩm định của SEOMETRICS

Chúng tôi liệt kê những website bất động sản đẹp và đã đạt tiêu chuẩn 5 yếu tố thẩm định then chốt ảnh hưởng đến Digital Website và tối ưu SEO của SEOMETRICS mà chúng tôi triển khai cho khách hàng

1. Dự án bất động sản của VinHomes

Client: VinHomes

Creative Agency: Mifa Media

UI Design link

Mifa Digital website bất động sản đẹp Minh Hưng

2. Dự án bất động sản của Hà Sơn

Client: Hà Sơn

Creative Agency: Mifa Media

UI Design link

Mifa Digital website bất động sản đẹp Hà Sơn

3. Dự án Book Guide của VinHomes

Client: VinGroup

Creative Agency: Mifa Media

Partner Agency: MCM

URL dự án: https://mifamedia.com/client/vinhomes/


 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *