Ra mắt Logo mới định vị thương hiệu sản phẩm SEOMETRICS

Ra mắt Logo mới định vị thương hiệu sản phẩm SEOMETRICS
Ý nghĩa logo:
– Logo có 3 phần tử, phân biệt với nhau bởi 3 màu khác nhau, được gắn kết phân tử bền vững (có hình dạng phân tử) của Digital Website, S.E.O Service và Google Ads.
– 3 phần tử đồng thời thể hiện mức độ quan trọng nhất của top 3 trong search engine marketing (SEM)
– 3 phần tử kết nối với nhau tạo thành biểu trưng của đồ thị đo lường trong digital marketing
– Bố cục hình và chữ của toàn bộ logo có thiên hướng theo đường chéo đi lên. Tượng trưng cho chiều hướng lên TOP trong hoạt động S.E.O
SEOMETRICS là hệ thống manage và monitor hoạt động tối ưu tìm kiếm search engine optimization, phục vụ dự án S.E.O cho khách hàng.
Dịch vụ của SEOMETRICS bao gồm:
1. Xây dựng Digital Website:
– Thẩm định website analyzer theo tiêu chuẩn của HubSpot, Vardy, và các yếu tố của SEOMETRICS
– Kiểm tra mức độ chuẩn S.E.O của Website theo tiêu chuẩn của SEOMETRICS
– Phân tích khả năng tích hợp của Website với hệ thống ngoài Kiot Viet, Nhanh…
– Xây dựng website với high-score UI, UX, và chuẩn S.E.O
– Tư vấn đưa website vào hệ thống vận hành Digital Marketing
2. S.E.O Service:
– Phân tích thực trạng ngành
– Phân tích hệ từ khoá của brand trong ngành
– Phân tích hệ từ khoá dominate ngành
– Lập chiến lược S.E.O cho hệ từ khoá
– Lập kế hoạch thực thi hệ từ khoá
– Lập kpi report theo milestones (giai đoạn)
– Thực thi phát triển S.E.O
3. Google Ads (Google Adwords cũ)
– Phân tích từ khoá của chiến dịch quảng cáo
– Phân tích đối tượng quảng cáo
– Phân tích hình thức quảng cáo và loại quảng cáo
– Thực thi chiến dịch quảng cáo
– Đo lường và report theo milestones
SEOMETRICS được định hướng trở thành Search Marketing Platform dựa trên chiến lược của hoạt động Inbound Marketing.
SEOMETRICS là một sản phẩm của Mifa Corp.
Email liên hệ dịch vụ digital@mifa.com.vn

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *